Миний сагсанд
0 бараа үзэх

Фото сонирхогчдын дунд тэмцээн зарлаж байна

Тод хурц фокустай зураг авдаг. Зурган дээр ямар нэгэн нүүр царай гарж байгааг автоматаар илрүүлж, фокус болон бусад зүйлийг тохируулан авдаг.

Face recognition буюу нүүр таних горим

Panasonic-ийн clever intelligent auto mode нь хүний нүүрийг танидаг хамгийн орчин үеийн шинэлэг технологи юм. Шинэ Lumix aprat-ны iA mode нь нүүр таних болон, урд нь авсан зурагнаас хүний нүүрийг таних юм.

Copyright © 2012 Global Electronics. All Rights Reserved.